Brankom-špedicija d.o.o

22000 Sremska Mitrovica, Jarački put bb

PIB: 100799291 | MB: 08581193 | Šifra delatnosti: 5229 | Tekući račun: 355-1000248-79 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad

O nama

image

BRANKOM-ŠPEDICIJA D.O.O. preduzeće za export-import usluge u prometu osnovano je 1994. god. i registrovano je za obavljanje ostalih pratećih aktivnosti u saobraćaju.

Na zadovoljstvo svojih mnogobrojnih poslovnih partnera od 2012. kompanija je uspostavila sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 koji je overen od strane G-CERTI jedne od većih sertifikacionih tela.

Kompanija vrši poslove međunarodne i unutrašnje špedicije, uvoz, izvoz svih roba i usluga u spoljotrgovinskom prometu, izrada propratnih dokumenata za carinjenje robe i uslugu organizacije transporta svih vrsta roba.

Pruža sve vrste posredovanja u carinskom postupku. Saradnja carinskih zastupnika sa carinskim organima, pokrivenost određenih graničnih prelaza sopstvenim poslovnicama, kao i direktna veza sa informacionim sistemom carine, omogućuju da se na zahteve korisnika odgovori brzo i kvalitetno.

Sedište kompanije je u Sremskoj Mitrovici i ima još 3 poslovne jedinice kojima posluje na graničnim prelazima: GP Sremska Rača, GP Šid i GP Batrovci.

image

Usluge i dokumenta

Usluge

 • Izrada prateće granične dokumentacije, posredovanje i druge propratne usluge, uključujući i carinske formalnosti na graničnim prelazima
 • Uvozno carinjenje robe
 • Izvozno carinjenje robe
 • Re-eksportna carinjenja robe
 • Privremeni izvoz i uvoz robe
 • Osiguranje robe
 • Aktivna i pasivna oplemenjivanja robe i dorada
 • Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište i izrada smeštajne dokumentacije
 • posredovanje pri izradi fitosanitarne, sanitarne, fitopatološke i radiološke kontrole, tržišne inspekcije i dozvole
 • Organizacija transporta
 • Prenaupućenje robe–pretovar robe pod carinskim nadzorom, naknadni tranzit
 • Korišćenje carinske garancije

Poslovnice

Upitnik o kvalitetu

Poštovani klijenti,

kako bismo blagovremeno, kvalitetnije i efikasnije izašli Vašim zahtevima u susret i obezbedili najveći mogući kvalitet usluge i zadovoljstva ,ovom prilikom želimo da Vas zamolimo da popunite ovaj upitnik i odgovorite na nekoliko pitanja o Vašim potrebama, prioritetima kao i zadodovljstvu našim uslugama.

Srdačno Vaša

Preuzmite upitnik o zadovoljstvu klijenta

image

Kontakt

__________________________________________________________

Formular

Kako do nas